school logo

school logo
Work Hard In Silence, Let Success Make The Noise ### On Working Environment It's Better To Silent, Then Finish The Jobs Clearly ; Rather Than Speaks Loudly ### Genius Is Knowing To Stay Silent As Others Demonstrate Their Ignorance

MESEJ PPD PORTAL 25.10.2016


KAJIAN SELIDIK TAHAP KEFAHAMAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Semua Pengetua / Guru Besar,
Sekolah Mengengah / Sekolah Rendah Negeri Perak

Tuan,

KAJIAN SELIDIK TAHAP KEFAHAMAN DASAR KESELAMATAN ICT (DKICT) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Perkara di atas dengan segala hormatnya adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2011 – Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM bertarikh 16 November 2011. Dokumen DKICT ini telah dikemaskini kepada Versi 2.0 pada 19 Mac 2012. Semua Ketua Jabatan/ Bahagian/ agensi di KPM perlu memastikan setiap pegawai dan kakitangan bawahannya membaca, memahami dan mematuhi peraturan-peraturan menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti yang terkandung dalam DKICT.

3. Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak tuan dipohon untuk meminta semua pegawai/staf bagi gred 17 ke atas di bawah pentadbiran tuan menjawab Kajian Selidik Tahap Kefahaman DKICT melalui portal JPN Perak di alamat http://jpnperak.moe.gov.my/kajiandkictsekolah pada atau sebelum 03 November 2016.

4. Segala kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Sumber :http://jpnperak.moe.gov.my/jpn/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=102&id=4566&lang=ms

Lampiran:
Kajian Selidik Tahap Kefahaman Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM.pdf

_________________
TUN HARMADINIZWAN BIN TUN HARUN
PENYELIA ICT,
PPD KERIAN.